Ing. arch. Pavel Vrba

ředitel společnosti ALFAPROJEKT OLOMOUC, předseda správní rady

Je předseda představenstva a ředitel společnosti ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Projekční činnosti a architektuře se profesně věnuje již 34 let. Mezi jeho vybrané referenční projekty v pozicích manažera projektu lze zařadit například projekty: Dostavba kampusu BEA Olomouc; Olomouc – Šibeník; Archív Univerzity Palackého Olomouc, Bytové domy Stupkova, Olomouc; Bytový dům Olomouc – Lazce; Domov pro seniory Olomouc – Slavonín; Polyfunkční objekty Nová sladovna I., II. a III. etapa; Vědeckotechnický park UPOL, blok D; Obchodní park Haná Olomouc – Retail park Horní Lán a mnoho dalších.

Vrba Pavel