Ing. Arch. Miroslav Strnad

spoluzakladatel společnosti ARTERA ATELIER

Architekt Miroslav Strnad je představitelem moderní generace českých architektů. Během studií absolvoval cestu do Severní Ameriky, kde se zajímal o stavby F. Gehryho. Nejcennější zkušenosti zde však získal studiem přírody amerických národních parků. Po absolvování brněnské architektury s vyznamenáním zvítězil v prestižní celorepublikové architektonické soutěži Kaplicky Internship.

Pracovní zkušenosti získal v Tokiu v architektonickém ateliéru Makiko Tsukada Architects, kde se naučil novým možnostem práce s prostorem a světlem a porozuměl smyslu pro materiál a detail. Již během tohoto pobytu se vzdáleně věnoval menším zakázkám v Česku. Z Japonska odjížděl fascinován moderní architekturou pohledového betonu a skla.

Další cennou zkušeností byl rok strávený v Londýně v jedné z největších britských architektonických kanceláří Allies and Morrison. V týmu architektů a inženýrů se prací na velkých projektech (urbanistickém návrhu městské čtvrti NEW CAMBRIDGE nebo univerzitní budově LCF LONDON) zdokonalil v komplexním přístupu navrhování a ve schopnostech vyhledávání a vyhodnocování alternativních řešení.

Po návratu ze zahraničí zakládá s Ing. arch. Ladislavem Opletalem společnost ARTERA ATELIER s. r. o. se sídlem v Olomouci. Jeho stavby jsou kontextuální a vyznačují se silným čitelným konceptem. Navrhuje stavby moderní, funkční, čisté, účelné, chytré ve smyslu efektivního využití zdrojů, charakteristické svou dlouhodobou životností a vždy vhodného měřítka. V jeho portfoliu projektových realizací se nachází i větší stavby a soubory.

Miroslav Strnad má rád architektonické výzvy. Ke každé úloze, která je mu svěřena, přistupuje individuálně, vizionářsky a svědomitě. Preferuje možnost provést projekt všemi fázemi přípravy i realizace.

Strnad Miroslav