Sdružení olomouckých architektů a stavitelů

Jsme odborné profesní sdružení, kterému záleží na rozvoji našeho regionu a města Olomouce v souladu s požadavky občanů, moderními trendy i úctou k historii. Sdružujeme architekty, urbanisty, projektanty, stavitele, investory, developery, ale také další zástupce realitního trhu a oblasti marketingu těchto segmentů.

Proč jsme vznikli

Našim cílem je vytvoření nezávislé názorové a odborné platformy pro spolupráci zejména se Statutárním městem Olomouc při řešení otázek územního plánování, urbanismu, stavebnictví a témat souvisejících s rozvojem území.

O co usilujeme

Snažíme se motivovat občany a podnikatele k aktivnímu podílení se na správě věcí veřejných, účasti při rozhodování a posílení vědomí sounáležitosti a odpovědnosti ve vztahu k místu bydliště, práce a podnikání.

Co děláme

Věnujeme se zejména konzultační a oponentní činnosti a dále péči o životní prostředí a urbanistický rozvoj území. Rozvíjíme osvětovou, vzdělávací a publikační činnost, organizujeme přednášky, besedy, semináře a další setkání.

Členství

Usilujeme o trvale udržitelný rozvoj společnosti a ekonomickou prosperitu Olomouckého kraje a města Olomouce a jejich občanů. Jsme odbornou a nepolitickou organizací, našim členem se mohou stát i další osoby.
naši členové

Správní rada

Vrba Pavel

Ing. arch. Pavel Vrba

předseda správní rady
Martinák Jiří

Mgr. Jiří Martinák

člen správní rady
Opletal Ladislav

Ing. arch. Ladislav Opletal

člen správní rady

Rozhodčí komise

Korytar Petr

Ing. Petr Korytar

předseda rozhodčí komise

poradce spolku přes oblast práva

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

Olomoucký advokát. Zakládající společník skupiny ARROWS (arws.cz). Ta působí jak v ČR (primárně Praha, Hradec Králové, Olomouc), tak Evropě a dalších zahraničních destinacích. Kancelář má tým pro development jak z hlediska práva, tak daní.

Našim členem je například

Mgr. Marek Novotný

zakladatel a jednatel realitní kanceláře DACHI

V roce 1992 založil realitní kancelář DACHI. V DACHI si stále užívá, když tvoří nové vize, směr, když se setkává s lidmi z týmu a když vidím, že každý den…

více informací další členové
Sdružení olomouckých architektů a stavitelů