Sdružení olomouckých architektů a stavitelů

Jsme odborné profesní sdružení, kterému záleží na rozvoji našeho regionu a města Olomouce v souladu s požadavky občanů, moderními trendy i úctou k historii. Sdružujeme architekty, urbanisty, projektanty, stavitele, investory, developery, ale také další zástupce realitního trhu a oblasti marketingu těchto segmentů.

Proč jsme vznikli

Našim cílem je vytvoření nezávislé názorové a odborné platformy pro spolupráci zejména se Statutárním městem Olomouc při řešení otázek územního plánování, urbanismu, stavebnictví a témat souvisejících s rozvojem území.

O co usilujeme

Snažíme se motivovat občany a podnikatele k aktivnímu podílení se na správě věcí veřejných, účasti při rozhodování a posílení vědomí sounáležitosti a odpovědnosti ve vztahu k místu bydliště, práce a podnikání.

Co děláme

Věnujeme se zejména konzultační a oponentní činnosti a dále péči o životní prostředí a urbanistický rozvoj území. Rozvíjíme osvětovou, vzdělávací a publikační činnost, organizujeme přednášky, besedy, semináře a další setkání.

Členství

Usilujeme o trvale udržitelný rozvoj společnosti a ekonomickou prosperitu Olomouckého kraje a města Olomouce a jejich občanů. Jsme odbornou a nepolitickou organizací, našim členem se mohou stát i další osoby.
naši členové

Správní rada

Vrba Pavel

Ing. arch. Pavel Vrba

předseda správní rady
Martinák Jiří

Mgr. Jiří Martinák

člen správní rady
Opletal Ladislav

Ing. arch. Ladislav Opletal

člen správní rady

Rozhodčí komise

Korytar Petr

Ing. Petr Korytar

předseda rozhodčí komise
Bravenec	 Robert

Ing. Robert Bravenec

člen rozhodčí komise
Loydl Patrik

Ing. arch. Patrik Loydl

člen rozhodčí komise

poradce spolku přes oblast práva

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

Olomoucký advokát. Zakládající společník skupiny ARROWS (arws.cz). Ta působí jak v ČR (primárně Praha, Hradec Králové, Olomouc), tak Evropě a dalších zahraničních destinacích. Kancelář má tým pro development jak z hlediska práva, tak daní.

Našim členem je například

Ing. arch. Patrik Loydl

obchodní a kreativní ředitel Redstone Real Estate, a.s., člen rozhodčí komise

Rodák z Olomouce dnes vede rozvoj obchodních aktivit ve společnosti REDSTONE REAL ESTATE, a.s. Po absolvování FA ČVUT v roce 2001 svou profesní kariéru zahájil ve společnosti UBM Bohemia. Následně…

více informací další členové
Sdružení olomouckých architektů a stavitelů