SOAAS vydalo vyjádření k ÚZEMNÍ STUDII „Rekonstrukce ul. Palackého, Litovelské a tř. Míru“

Pro hlubší posouzení ÚS chybí ve zveřejněných podkladech základní části studie, především pak textová část, ze které by bylo zřejmé, proč byla vybrána tato navržená řešení, jaké budou jejich dopady, popis a řešení dopravních změn, bilance statické dopravy apod.

Je tedy velmi obtížné ÚS komentovat, je nutné mít nejprve k dispozici studii kompletní, současně s textem vlastního zadání pro zpracovatele, aby bylo možno ÚS posoudit v širším kontextu.

Vyjádření je tedy provedeno pouze na základě veřejně dostupných informací, spočívajících v grafické části studie, prezentující návrhy řešení jednotlivých úseků. Představená studie se totiž zabývá relativně dlouhým úsekem od Náměstí Hrdinů až po třídu Míru, kdy je rozdělena do tří částí:

  1. Náměstí Hrdinů – Krapkova ulice
  2. Polívkova ulice – Dvořákova (Na Šibeníku)
  3. Dvořákova – tř. Míru (ulice Pražská)

Více zde:

SOAAS_vyjadreni k US

SOAAS vydalo vyjádření k ÚZEMNÍ STUDII „Rekonstrukce ul. Palackého, Litovelské a tř. Míru“