Setkání ve věci spolupráce při řešení otázek územního plánování, urbanismu a stavebnictví

Setkání ve věci spolupráce při řešení otázek územního plánování, urbanismu a stavebnictví

Ve čtvrtek 27. června 2019 se uskutečnilo první iniciační setkání, které po měsíčních přípravách svolala Okresní hospodářská komora Olomouc. Byla to právě komora, která z mnoha jednání nadefinovala vysokou poptávku po spolupráci. Akce se nakonec zúčastnila bezmála dvacítka odborníků, která debatovala otázky územního plánování, urbanismu, stavebnictví a témat souvisejících s rozvojem území regionu Olomoucka.

Na setkání zaznělo množství argumentů a témat k možnému řešení. Účastníci se také shodli na tom, že v Olomouci nepůsobí podobně zaměřená odborná, a především apolitická platforma. Stejně tak byla zmíněna organizace ABRAST – Asociace brněnských architektů a stavitelů, která posloužila jako volná inspirace. Právě s předsedou této brněnské asociace v přípravné fázi projednával ředitel OHK možnosti přenosu některých příkladů dobré praxe do olomouckých reálií.

Ředitel OHK na tomto setkání také prezentoval zajímavá data o množství vydání závazného stanoviska podle ust. § 96b zákona č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona) – viz přiložená prezentace, jednalo se o dílčí ukázku jedné z možných činností, mezi které by v budoucnu mohlo patřit – konzultační a oponentní činnosti; osvětové, vzdělávací a publikační činnosti; organizací přednášek, besed, seminářů a nejrůznějších setkání; péči o životní prostředí a urbanistický rozvoj území.

Příloha:

Setkání ve věci spolupráce při řešení otázek územního plánování, urbanismu a stavebnictví