SOAAS představilo své plány primátorovi

SOAAS představilo své plány primátorovi

Po zhruba roční přípravě bylo dnes zástupcům vedení města představeno vzniknuvší Sdružení Olomouckých architektů a stavitelů, z.s. (SOAAS) To sdružuje aktuálně třináct zakládajících členů. Jedná se o dlouholeté a zkušené matadory ve svých oborech. Jde o významné stavitele, investory, architekty, projektanty a odborníky pohybující se na realitním trhu, kteří v průběhu své profesní kariéry výrazně a přímo v podobě nejrůznějších realizací ovlivnili podobu našeho regionu.

Již několik měsíců vyvíjí aktivity nové Sdružení, které se ale následkem korona omezení představilo až nyní oficiálně vedení Statutárního města Olomouce. Setkání se za SOAAS zúčastnili členové správní rady a tajemník. Za město pak samotný primátor města Miroslav Žbánek společně s 1. náměstkem primátora Martinem Majorem. Nechyběli ani pověřený zastupitel Michal Giacintov, vedoucí oddělení útvaru hlavního architekta, nebo zástupci odborů památkové péče či odboru stavebního.

„Naší ambicí je stát se partnerem Statutárnímu městu Olomouc. Nabízíme naše dlouholeté zkušenosti z každodenní praxe při přípravě a realizaci nejrůznějších investičních, stavebních projektů a nejen to. Jsme připraveni poskytovat odborná stanoviska a názory, na které by vedení města mohlo brát zřetel v kontextu například zlepšování procesu územního plánování a obecně rozvoje území,“ sdělil jednu z vybraných priorit předseda správní rady Pavel Vrba.

Celý proces vzniku Sdružení započal již před rokem, kdy ředitel Okresní hospodářské komory Olomouc vyhodnotil situaci a na základě vysoké poptávky po spolupráci svolal na dvě desítky odborníků. „Snažil jsem se v první fázi oslovit praktiky, lidi, za nimiž jsou viditelné výsledky jejich práce. Našli jsme množství společných témat. Přičtu-li k tomu, že je to právě hospodářská komora, která má pomáhat podnikatelům a usilovat o udržitelný rozvoj regionu, bylo mi jasné, že je vlastně mou povinností v tomto tématu začít vyvíjet další aktivity a vyplnit pomyslnou odbornou a názorovou mezeru, která v Olomouci je,“ dodal ředitel komory Radim Kašpar. Právě komora bude sehrávat roli tajemníka, iniciační a výkonné složky Sdružení.

Sdružení současně představuje také svůj web – www.soaas.cz, kde se každý může dočíst více o motivech vzniku i hlavních aktivitách. Průběžně zde budou publikovány relevantní aktuality, studie, pozvánky na nejrůznější akce, ukázky příkladů dobré praxe ze zahraničí, a to třeba i v otázce symbiózy památkově chráněných území s moderní architekturou. Prioritních témat je celá řad a pestré zaměření jednotlivých členů zaručuje obsahovou šíři výstupů.

SOAAS představilo své plány primátorovi