Bc. Eva Kubelková

manažerka nové etapy výstavby BEA campusu

Má na starost nové etapy výstavby na tř. Kosmonautů. Výstavba BEA campusu Olomouc nyní vstupuje do další etapy, která nese název BEA city business residence. Nová část areálu je vyprojektována podle principů moderní polyfunkční městské čtvrti, jež bude otevřena pro volnočasové aktivity a služby pro širokou veřejnost, ale současně se stane zázemím pro expertní firmy a vzdělávací instituce, které budou přispívat k hospodářskému rozvoji kraje.

Kubelková  Eva